آخرین اخبار

27. آذر 1395 - 11:24   |   کد مطلب: 295040
شاخ شمیران: گاهی بد نیست به واقعیت های زندگی اطرافیان به خوبی بنگریم و به عنوان یک شهروند به محیط اطرافمان ، مسئولیت خود را انجام دهیم.

تلگرام

 یادداشت _ دکتر برهان ولدبیگی/ یک شهروند برخوردار از " سلامت " و یک شهروند حافظ و مراقب "سلامت " خود ، در واقع نه فقط میتواند به  زندگی "فردی" ، "خانوادگی" و "اجتماعی" خودش سرو سامان بدهد و به خوبی از عهده مدیریت آن  برآید ، بلکه هم چنین می تواند ، نقش مهمی در فرایند توسعه و گسترش "سلامتی" در میان سایر  شهروندان بازی کرده و از بار هزینه های تحمیلی بر جامعه نیز بکاهد.

 

یک فرد "سالم" (طبق تعریف "سازمان جهانی بهداشت" )در قیاس با سایر افراد، در طول حیات خود  کمتر دچار بیماری طبی شده و بنابراین کمتر به "دارو" ، "آزمایشات  و اقدامات پاراکلینیک" ،  "بستری" ، "عمل جراحی"  و "خدمات توانبخشی" ، نیاز  پیدا خواهد کرد.علاوه براین ، همیشه به  کالبد جامعه و شهروندان نیز "انرژی مثبت" تزریق کرده و مانع از سیطره "خمودگی" و "فضای ناامیدی" بر آن میشود. "توانمندی عمومی جامعه"  و "ارتقای راندمان کاری" در آن نیز به برکت وجود تعداد هرچه بیشتر  این "شهروندان سالم و ماهر" ، محقق میشود. یادمان باشد که "تامین هزینه مداوا و معالجه" بیماران احتمالی در جامعه نیز بر دوش  همین "شهروندان سالم" است.

 

بنابراین هرچقدر تعداد انسانهای سالم و ماهر  در یک جامعه معین بیشتر باشد ، امکان برقراری" سلامت و رفاه عمومی" ، " امید به زندگی " و "شادابی وسرزندگی " در آن جامعه بیشتر میشود.

 

برقراری "سلامتی" در میان شهروندان یک جامعه و حفظ آن، نیاز به زیر ساخت هایی همانند" امکان تغذيه مناسب شهروندان" ،" تامین مسکن استاندارد" ، "اشتغال و درآمد کافی " ، " آموزش  همگانی مبانی سلامت "و  شاید از همه مهمتر  (بنظر من) "خودمراقبتی" تک تک شهروندان دارد. 

 

"خودمراقبتی " باید به یک رویه و عادت همگانی تبدیل شود.همه شهروندان جامعه لازم است تا در یک بازه زمانی معین و با شرکت در کلاس های عمومی و اختصاصی به توانایی "سواد سلامت" (همانند "سواد خواندن و نوشتن" ) دست پیدا کنند، طوریکه بتوانند از "سلامت جسم و روان" خود در همه موقعیت های زندگی به نحو احسن و مطلوب ، مراقبت نمایند. کسب توانمندی "سواد سلامت" (مخصوصا در جامعه امروز ایران )برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری از بیماریها(اعم از "واگیر" و "غیر واگیر" قابل پیشگیری) و مقابله اصولی و منطبق بر شواهد علمی، باید در دستور کار همه(از جمله و بویژه خود شهروندان و نخبگان) جامعه قرار گیرد.

 

هدف اصلی و اولیه راه اندازی "کانال سلامت و محیط زیست "، از حدود 6 ماه قبل،  آن بوده و هست تا :

● در حد توان خود در ترویج مبانی "سواد سلامت" و "سواد زیست محیطی" (مخصوصا مراقبت از خود" و " محافظت از محیط زندگی خود") در میان شهروندان تلاش نمایم.

 

●به باورها "نادرست" ، "غیرعلمی" و در همانحال "شایع" (مخصوصا در حوزه سلامت) در میان بسیاری از شهروندان،  در حد بضاعت خود و بر اساس داده های علمی منتشره از سوی مراجع معتبر علمی و آکادمیک ،پاسخ بدهم.

 

تهیه و تدوین "پست های روزانه" و "گذاشتن به موقع آنها" در کانال، برای من  "وقت گیر" و "نیازمند دقت"بوده و در همانحال هیچ "نفع مادی"(به معنی رایج آن )در بر ندارد. شخصا انجام این اقدام را نوعی"ادای دین حرفه ای و شغلی" خود نسبت به جامعه میدانم که  امیدوارم  در ترویج "سواد سلامت و محیط زیست" در میان شهروندان مخاطب ، کمک کننده باشد. شخصا از همه این شهروندان انتظار دارم تا مطالب و پست های مندرج در کانال را (اگر بنظرشان مفید است) به سایرین معرفی کرده و آدرس  کانال را برای بقیه  ارسال نمایند. بنظرم در شرایط فعلی این یک "وظیفه شهروندی" است، زیرا ترویج مبانی  سواد سلامت" و " محیط زیست " (مخصوصا "خود مراقبتی"و "حفاظت از محیط زیست ") در شرایط فعلی  ایران  یک "نیاز و ضرورت  فردی و اجتماعی" می باشد.  

 

دیدگاه شما