مطالب انتخابات

از حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات /
شاخ شمیران: یکی دیگر از نامزدهای تایید صلاحیت شده در هئیت اجرای حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات از ادامه حضور در انتخابات انصراف داد.
شاخ شمیران:یکی از نامزدهای مجلس دهم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات با انتشار بیانیه ای رسما از عرصه انتخابات کنار کشید.
بر اساس شنیدها :
شاخ شمیران: شنیدهای حکایت از تایید گسترده نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات توسط هیئت اجرای را دارد.
در حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات /
شاخ شمیران: با انصراف یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی در حوزه پاوه و اورامانات تعداد نامزدهای انتخاباتی به عدد 35 نامزد کاهش یافت.
شاخ شمیران: سالار خرمی مرد کلید به دست حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داد.
در حوزه پاوه و اورامانات /
شاخ شمیران: یکی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه پاوه و اورامانات از حضور در عرصه انتخابات انصراف داد.
حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات /
شاخ شمیران: روز گذشته ثبت نام نامزدهای انتخابات به پایان رسید و در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 38 نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.
ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید/
شاخ شمیران: بعد اتمام یک هفته ای ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 38 تن در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات ثبت نام کردند.
در حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات /
شاخ شمیران: در آخرین روز از مهلت ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 10 نفر ثبت نام کردند.
در ششمین روز از ثبت نام نامزدها /
شاخ شمیران: ششمین روز از ثبت نام نامزدها در حالی به پایان رسید که 10 نامزد جدید برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.
در پنجمین روز از ثبت نام نامزدها /
شاخ شمیران: در پنجمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات دو نامزد دیگر از شهرستان پاوه ثبت نام کردند.
در چهارمین روز از ثبت نام نامزدها در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات /
شاخ شمیران:در چهارمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات 5 نامزد دیگر در حوزه انتخابیه پاوه و اورمانات ثبت نام کردند.
در سومین روز از ثبت نام نامزدهای مجلس شورای اسلامی/
شاخ شمیران: سومین روز از ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بر خلاف دو روز پیش خلوت بود و کسی از نامزدها انتخابات برای ثبت نام در این روز اقدام نکرد.
به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی /
شاخ شمیران: به مناسبت انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پایگاه خبری تحلیلی شاخ شمیران طی روزهای آتی اقدام به بلوک خبری انتخابات می نماید.
در حوزه پاوه و اورامانات /
شاخ شمیران: صبح امروز 3 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری پاوه برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

صفحه‌ها